• Year of composition: 5 Aug. 1930
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Axel Karlfeldt
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Around 2 min.
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Glorioso A major 1/4


Libretto/text

Jag är en man av ogemen bravur, hetsig av natur och väldig i amur. Med samma stolta steg och segerblickar besteg jag murars krön och jungfruns bur.

Finns ett befäl i ärkeängelns här, hos Gud och sankte Per jag denna post begär. Mot Belsebub och mörkrets alla hopar jag går, en evigt modig militär.