Ture Rangström (1884−1947)

Brudhymn i krigstid

Print
  • Year of composition: February 1934
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Ture Rangström
  • Dedication: To the wedding couple Gustaf Lindgren - Carin Wigelius.
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Around 2 min.
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante solenne D major 4/4


Libretto/text

Skänk oss, lif, gåfvan att dela armt och rikt med samma mått. Gif oss lyckan af det hela i en värld af spillror blott. Lifvet är du och lifvet är jag. Vårt verk är den stora flamman. Jag är din styrka, du är min lag. Nu går vi vägen tillsamman.