Ture Rangström (1884−1947)

Herr Ture av Ljungsbro

Print
  • Year of composition: 23 May 1944
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Ture Rangström
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: Around 3 min.
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Semplice E major 4/4


Libretto/text

Herr Ture, Herr Ture, du gångar på bro under rodnande sky, under blånande tro av all himmelens ljusaste gry.

Herr Ture, Herr Ture, du vaggar på spår av all grönskande jord i en knoppande vår över mullens dignande bord.

Herr Ture, Herr Ture, stig ut i den dag, du är himmelsk och ung, du är rosig och svag som en lek av en drömmande Kung.

Herr Ture, Herr Ture, tag jorden i famn som ett spirande frö (uti) starkhetens hamn, som lär dig att leva och dö.