• Year of composition: 20 April 1940
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Ture Rangström
  • Dedication: To Ann-Mari 1940
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Around 2 min.
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Semplice D major 6/8


Libretto/text

Sjung, sjung min vackra vår, lifvet går, stygn och sår, du bär glädjens krona. Tung, tung är lifvets höst, sången går beskt och brådt, bitter är dess krona. Ung, ung, lek och vår, du förmår läka sår, det är lifvets krona.