• Year of composition: 1946
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Harry Martinsson
  • Duration: Approx. 1-5 min

Location for score and part material

Svensk Musik (STIM)

Description of work

Andante con moto F minor 4/4


Work comment

One of four Martinsson compositions, which is the last song the composer ever wrote.


Libretto/text

Vem vördar daggmasken, odlaren djupt under gräsen i jordens mull? Han håller jorden i förvandling. Han arbetar helt fylld av mull, stum av mull och blind.

Han är den undre, den nedre bonden där åkrarna klädas till skörd. Vem vördar honom, den djupe, den lugne odlaren, den evige grå lille bonden i jordens mull.