• Year of composition: 1946
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Harry Martinsson
  • Duration: Approx. 1-5 min

Location for score and part material

Svensk Musik (STIM)

Description of work

Poco largamente, non lento B minor 4/4


Work comment

One of four Martinsson compositions which belong to the composer's last works.


Libretto/text

Här dolskas granarna i tunga kåpor och sländornas eskadrar leda jakten mot aftonsolen. Här sjunga tranorna i mörka tempelskogar där duvor dovröstat allt beklaga.

En gång bland träden vi sågo tysta en fisklös skogsgöls offergryta. En urtrolsk padda steg opp ur djupen med sagans mynt i den platta munnen.