• Year of composition: 1946
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Harry Martinsson
  • Duration: Approx. 1-5 min

Location for score and part material

Svensk Musik (STIM)

Description of work

Molto lento F-sharp minor 4/4, 3/4


Work comment

One of four Martinsson compositions which belong to the composer's last works.


Libretto/text

Tyst gåtan speglas. Den spinner afton i stillnad säv. Här finns en skirhet som ingen märker i gräsets väv. Tyst boskap stirrar med gröna ögon. Den vandrar kvällslugn till vattnet ned. Och insjön håller till alla munnar sin jättesked.