• Year of composition: 1942
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Axel Karlfeldt
  • Dedication: Jussi Björling
  • Duration: Approx. 1-5 min

Location for score and part material

Svensk Musik (STIM)

Description of work

Ungdomligt, schwungfullt D-flat major 4/4


Libretto/text

Om våren, säg om våren allt stolt och ungt du känt. Ett vårord går som kåren mot sol och firmament.

Om våren, sjung om våren var nyckfull melodi; som fläkt och drill i snåren den löper saklöst fri.

Om våren, gråt om våren ditt hjärtas svärmeri, ty solen torkar tåren, det finns ej kval däri.

En skur på gröna knoppar som springa efteråt, ett salt av honungsdroppar är hjärtats ungdomsgråt.