• Year of composition: 1943
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Fredrik Ström
  • Duration: Approx. 1-5 min

Location for score and part material

Svensk Musik (STIM)

Description of work

Poco vivo D major 4/4


Libretto/text

De satte Stockholms gator, de byggde Stockholms hus, de välvde stadens broar, de skänkte öl i krus.

De gjorde skepp och segel, de smidde goda svärd, de slogo mälartegel och kalkade vår härd.

De höllo oss till lagen, de vaktade vårt hus, de sörjde ock att själen ej blev förutan ljus.

De vävde våra kläder, de bakade vårt bröd, de står oss bi i livet allt intill våran död.

Nu ger vi tack för mödan på Sankte Eriks dag, ty lika värd som födan är tacksamhetens lag.