• Year of composition: 1944
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Tor Hedberg efter C F Meyer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Location for score and part material

Svensk Musik (STIM)

Description of work

Andante poco rubato B minor 4/4, 3/2


Libretto/text

Hur ofta i min ungdoms mörka stunder var du min vandrings mål, förtegna skog! Dig jag förtrott min dröma lyckas under och biktat dig min smörta, verklig nog.

Till dina dunkla vågors brus, som stiger från kronors hav, jag kommer åter nu. Men jublet tystnat, även sorgen tiger. Jag kommer för att lyssna. Tala du!