• Year of composition: 1946
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Pär Lagerkvist
  • Duration: Approx. 1-5 min

Location for score and part material

Svensk Musik (STIM)

Description of work

E-flat minor 4/4, 3/2


Work comment

 

 


Libretto/text

Glömma, glömma, bara glömma allt som var ditt liv. Intet, intet får du minnas, ingenting hos dig får finnas utav det som varit du. Varthän går du? Varthän nu?

Emot något nytt att glömma, att förneka och fördömma, emot det som skall bli du? Varthän går du? Varthän nu?