• Year of composition: 1946
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Ture Rangström
  • Duration: Approx. 1-5 min

Location for score and part material

Svensk Musik (STIM)

Description of work

Semplice, andantino F minor 4/4


Libretto/text

Hör du min stilla röst långt bort i skogen, rörs du i bitter höst av en klang förtrogen? Såg du i ljusan vår glädjen över ängar, skalv ej i sena år alla dina strängar?

Vinter och vår gick tyst bort från liv och öden, vad du i sommarn kysst väntar ljukt på döden. Sjung med din stilla ton vad ditt liv kan mista, giv åt den djupa ron sångens tröst, den sista.