• Year of composition: 1937
  • Work category: Incidental music
  • Text author: Jean Racine (trans.: Ivar Harrie)
  • First performed: 10 September 1937
  • Duration: Approx. 15-20 min

Instrumentation

2.2.2.2 /2.2.2.0 / timp, perc, hp

Solo voices/choir

Solo voices: soprano, alto, tenor, bass
Mixed choir, S.A.T.B.

  • Location autograph: Sveriges Radios Musikbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: T 58

Description of work

Various key signatures
1. Prelude: Maestoso 4/4 (C)
2. Vivo solenne 3/4
3. Introduction to act 2. Andante lento 3/4, vcl solo, clar solo
4. Athalies dröm: Lento 4/4 (C)
5. Nattens stjärna: Andante con moto various time signatures, soprano solo
6. No music
7. Andante con moto 4/4 (C)
8. Largo appassionato various time signatures
9. Introduction to act 4: Marcia - fanfare 4/4 (C)
10. Lento energico various time signatures
11. Andante intensivo 4/4 (C)
12. Kungamusik =14. from number 1
13. = 11
14. Finale act 5: Maestoso 4/4 (C)


Libretto/text

2.1 Av Herrens härlighet (soprano, alto, bass) (S.A.T.B.)

2.2 Hans namn beskär (soprano), Lovsjungen hans barmhärtighet (S.A.T.B.)

2.3 Han gav åt blommans hy (soprano, bass), Den eld som tänder liv (alto), Guds lag var tröst (S.A.T.B.)

5. I natten tändas oss en stjärna (soprano)

Säll den som i späda åren (S.A.T.B.)

7. Herre, giv tillkänna nu (S.A.T.B.)

8. O, löfte! Hotelse! (S.A.T.B.)

9. no text mixed choir (S.A.T.B.)

10. Fram Levi stam (tenor, bass-soli)

Var är den nåd (S.A.T.B.)