Ture Rangström (1884−1947)

Den enda stunden / Die einz'ge Stunde

Print
  • Year of composition: 1917 (according to Svensk Musik)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg (translation to German by Ture Rangström)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in the edition of collected songs by Ture Rangström. Sånger, A. B. Nordiska Musikförlaget, N. M. S. 1135 - W. H. 24.315

Description of work

Andante A minor 4/4 (C)


Work comment

The collection includes:
1. Sommarnatten
2. Vi människor
3. Den mörka blomman
4. Fjärilposten [Not Fjärilsposten as it stands in the edition's Table of Contents]
5. Paradisets timma
6. Bön till natten
7. Jag
8. Gräv mig en grav
9. Långsamt som kvällsskyn
10. Den enda stunden
11. Behagen
12. Det finns väl så många i världen att äga
13. Semele
14. Villemo
15. Havet susar
16. Pan
17. En gammal dansrytm
18. Natt
19. Flickan under nymånen
20. Vinden och trädet
21. Högsång
22. Vildgässen flytta
23. Avskedet 


Libretto/text

Allena var jag, han kom allena;
förbi min bana hans bana ledde

Ganz einsam war ich, ganz einsam kam er;
vorbei des Wege sein Weg ihn führte