• Year of composition: 3 September 1920
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Blomberg
  • Dedication: To Birgit Engell
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Elkan & Schildtknecht, Emil Carelius E.C. 282

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Con grazia F major 2/4


Libretto/text

Du är min unga, ljusa vår, med dig blev världen ny! Se, skimret av ditt ljusa hår och glansen i din hy stå likt en kärleks gyllne sky kring pannan vart du går.

Du är min unga, ljusa vår! Nu intet ont mig når, nu alla smärtor från mig flyr, du läker mina sår. Du är min unga, ljusa vår, med dig blev världen ny.