Caroline Ridderstolpe (1793−1878)

Dufvoposten from Åtta Sånger för Piano-Forte med Svensk och Tysk text [Eight songs for piano-forte with lyrics in Swedish and German]

Print
  • Year of composition: Printed in 1848
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: By C. V. Böttiger [the poem is included in Carl Wilhelm Böttiger's Samlade skrifter. Andra bandet (Stockholm 1857); Collected works. Volume II]
  • Dedication: To Baroness Aurore Braunerhjelm (according to the printed music)
  • Duration: 4 min

Examples of printed editions

A. J. Salmson, Stockholm

Description of work

Scherzando A-flat major 2/4


Work comment

The collection includes:
De tvenne källorna
Längtan
Naturbetraktaren (ur "Främlingarne")
Nichts und Etwas
Suleika
Dufvoposten
Dig! / Dir!
Den tiggande Modren [sic] / Das Bettelweib

See individual post for each song


Libretto/text

[1.] Ila snabb på silfverklara vingar
Till den hulda som dig väntar öm!

[2.] Skynda, skynda! Inom få minuter
Har hon kärleksordet tecknadt nyss

[3.] Morgonglad, som du, är hennes panna,
Oskuldshvit som du är hennes själ

[4.] Den som en gång så i molnen finge
Söka upp sin kärleks ljufva svar