Johan Helmich Roman (1694-1758)

Täcka Bräde konstigt zijrat

HRV 934

  • Year of composition: 1718
  • Work category: Voice and harpsichord
  • Text author: Carl Gyllenborg (1649-1746)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro 85 / HRV 934

Description of work

Largo E major 3/4


Libretto/text

Täcka bräde konstigt zijrat och med gyldne strängar prydt,

prisat aldra mest och fijrat när du Cloris finger lydt.

Då på hvilken hennes hand medelst mångfadlt ljufva läten

gjort mig, af mig siälf förgäten och mit hiärta satt i brand