Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Ach! huru säll är den" / "Ack! huru säll är den"

HRV 802

[1. Arioso] Ach! huru Säll är den
[2. Aria] HErre, mit [sic] hägn min skygd
[3. Rec.] jag [sic] vil lära Dig här
[4. Aria] Men den tröstena satt til Gud

  • Year of composition: Ca 1750? (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Anders Nicander (hexameterparafras över Psaltaren 32 [Gamla Testamentet])
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (delvis besiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrift finns i Lunds Universitetsbiblioteks samlingar (Wenster Ä:2)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:78c

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

[1. Arioso] Adagio A-dur - a-moll 4/4 (C)
[2. Aria] (tempobeteckning saknas) D-dur 3/2
[3. Rec.] (tempobeteckning saknas) a-moll 4/4 (C)
[4. Aria] Vivace A-dur 3/8


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1. Arioso] Ach! huru Säll är den, hvars Synd är aldeles [sic] aftvådd

[2. Aria] HErre, mit [sic] hägn min skygd

[3. Rec.] jag [sic] vil lära Dig här och ricktiga [sic] Stråtene visa

[4. Aria] Men den tröstena satt til Gud skal [sic] mildhet