Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Du kjära Dag som bläncker opp" / "Du kjära Dag som blänker opp" / "Du kära dag som blänker opp"

HRV 816

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Mademois. A.B. Castoria
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (delvis besiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b) och Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:84

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Andante moderato G-dur 3/4


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Du kjära [sic] Dag som blänker opp
Ur Morgonrodnans gyllne skjöte [sic]