Johan Helmich Roman (1694-1758)

"En ädelmodig själ"

HRV 821

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Sophia Elisabeth Brenner ("Klage-rim")
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:78b), Kalmar Museum (Svebilii visbok [1756]) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:3, hs. 76:2:4, hs. 76:2:20)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:84, Ro:78b (autograf finns även hos Riksarkivet [Kassamans saml., vol 16])

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Lento D-dur 3/4


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

En ädelmodig själ den motgångs böljor möta
bör sättja [sic] Guds behag sig til en ögonpunkt