Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Fast Inders ståt ej mina rum förgyller"

HRV 825

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Jacob Frese
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b) och Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:84, Ro:78b

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Lento D-dur 3/4


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

Enligt Holm är sången troligen andra delen till HRV 936 (se vidare separat registering av det stycket)


Libretto/text

Fast Inders ståt ej mina rum förgyller
förnöjlighet Förnöjlighet de tom[m]a ställen fyller