Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Födas, gråta, dij och lindas" - "Är det hela tidsfördrifvet" - "Den är lycklig född til Verlden" / "Födas, gråta, di[a] och lindas" - "Är det hela tidsfördrivet" - "Den är lycklig född till världen"

HRV 828

[1.] Födas, gråta dij [sic] och lindas
[2.] Är det hela tidsfördrifvet [sic]
[3.] Den är lycklig född til [sic] Verlden

  • Year of composition: 1738 eller senare? (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Olof von Dalin (strof 1-3: "Til [sic] Fru Grefvinnan Hedvig Taube. På Dess Födelsedag den 31 October 1738")
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Kalmar Museum (Svebilii visbok [1756]); endast sats 1 finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5); endast sats 3 hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b), Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:20)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:84, Ro:85 (samt sats 3 i Ro:85 och skiss i Ro:97)

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

[1.] Scherzando A-dur 2/4
[2.] Lento e-moll 3/8
[3.] Allegro assai A-dur alla breve


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

Enligt Holm är sats 1 och 2 identiska med Golovinmusiken, sats 40 och 41 (BeRI 1: 40-41) och sats 2 dessutom använd av Roman i Flöjtsonat nr 12 D-dur, sats 3 [h-moll] (BeRI 212:3)


Libretto/text

[1.] Födas, gråta dij [sic] och lindas
jolra [sic], krypa, ragla, gå agas
och till läran bindas

[2.] Är det hela tidsfördrifvet [sic]
Gud vet hvad man då här gjör [sic]?

[3.] Den är lycklig född til [sic] Verlden
som til andras tjenst är född