Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 73. 25. 26. "Herre när jag Tig hafver" / Psalm 73:25-26 "Herre när jag dig haver"

HRV 840

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Psaltaren 73:25-26 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:77b, Ro:78b, Ro:81, T-SEB-R) och Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:79

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Lento f-moll 6/8


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Herre när jag Tig hafver [sic]
så frågar jag efter himmel och jord