Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 18:47. Exod: 15:2. Ps. 28:7. "Herren lefver och lofvad vare min tröst" / Psalm 18:47, 2 Mosebok 15:2, Psalm 28:7 "Herren lever och lovad vare min tröst"

HRV 844

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Psaltaren 18:47, 2 Mosebok 15:2, Psaltaren 28:7 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad), även vn

Solo voices/choir

-

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:78a, Ro:82, Ro:85) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:25)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:80, Ro:97/55, Ro:78b

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

(tempobeteckning saknas) D-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Herren lefver [sic] och lofvad vare min tröst min tröst
och min salighets Gud min salighets Gud
varde uphögd [sic] varde uphögd