Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 18.v.47. "Herren lefver och lofvat [sic; lofvad] vare min tröst" / Psalm 18:47 "Herren lever och lovad vare min tröst" [för basröst]

HRV 845

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Psaltaren 18:47 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

bas

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:80, Ro:78b)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:78b

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Vivace - Adagio d-moll - A-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Herren lefver [sic] Herren lefver
och lofvat [sic] vare min tröst