Johan Helmich Roman (1694-1758)

"HErren [sic] lofver af Himlen hög" / "Herren lover av himlen hög"

HRV 846

[1.] HErren [sic] lofver af Himlen hög al [sic] hög
[2.] HErren lofve all diup [sic]

  • Year of composition: 1757
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Anders Nicander (hexameterparafras över Psaltaren 148 [Gamla Testamentet])
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (delvis besiffrad); med inslag "si suona"

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrift finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Wenster Ä:2)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:78c

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Bengtsson, Ingmar, "Äkthetsproblem och en vitter tullkontrollör". I: Festskrift för Jens Peter Larsen. Köpenhamn 1972.

Bentsson, Britta och Helenius-Öberg, Eva, "Med Maria valt det bästa. Kring ett nyfunnt Romanbrev". I: STM 72 (1990) s. 85-89. 

Brevet återgivet i Helenius-Öberg, Eva, Johan Helmich Roman. Liv och verk genom samtida ögon. Dokumentens vittnesbörd. Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie nr 78. S. 188-189.

Description of work

[1.] Adagio - Andante - Adagio - Andante G-dur 4/4 (C)
[2.] Vivace G-dur 3/8


Work comment

Äkta verk (enligt I. Bengtsson och Holm)


Libretto/text

[1.] HErren [sic] lofver af Himlen hög al [sic] hög
denes [sic] härskap, al högdenes [sic] härskap

[2.] HErren lofve all diup [sic],
på jordene [sic] drakar och ormar!