Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 18.2.3. "Hierteliga kär hafver jag tig Herre" / Psalm 18:2-3 "Hjärteliga kär haver jag dig Herre"

HRV 854

  • Year of composition: före 1748? (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Psaltaren 18:2-3 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

-

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:77b, Ro:78a, Ro:78b, Ro:81, Ro:82, KQB/Sv.-R [Lindbergs sångbok], T-SEB-R), Kalmar Museum (Svebilii visbok [1756]), Lunds Universitetsbibliotek (Wenster M:62, Schartau 2:5) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:2)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:80

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

(tempobeteckning saknas) B-dur - g-moll 3 [3/4]


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Hierteliga [sic] kär hafver jag tig [sic] Herre min starkhet
Herre min klippa min borg min förlossare