Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 106.2. "Ho kan uttala Herrans dråpeliga gierningar?" / Psalm 106:2 "Ho [Vem] kan uttala Herrens dråpeliga gärningar"

HRV 855

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Psaltaren 106:2 (Gamla Testamentet), Syraks bok/Jesus Syraks vishet 42:18 (Apokryferna till Gamla Testamentet), Ordspråksboken 5:21 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:77c

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

(tempobeteckning saknas) C-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Ho [sic] kan uttala Herrans dråpeliga gierningar [sic]?
och prisa all Hans lofliga värk [sic]?