Johan Helmich Roman (1694-1758)

Hvi ästu dyre Tid så snar / Hvi [Varför] är du dyre tid så snar (Hvi ästu ädla Tid så snar / Hvi är du ädla tid så snar) [E-dur]

HRV 862

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: "Poesien af Herr Ulric Rudenskiöld" (enligt autografen; avser Ulrik Rudenschöld ["Om Tiden 'Hwi är du ädla tid'"])
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:81) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:12); under titeln "Hvi ästu ädla tid så snar" finns avskrifter hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b, Ro:85), Kalmar Museum (Svebilii visbok [1756]) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:20)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:84

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Allegretto - adagio - Allegretto - adagio - Allegretto E-dur 3/8


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Hvi ästu [sic], dyre Tid, så snar, så snar
som blixten utur skyar blänker
och pilen genom luften far

Hvi ästu, ädla Tid, så snar, så snar
som blixten utur skyar blänker
och pilen genom luften far