Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 37. 35. 36. 37. 38. 39. 40. "Jag hafver sett en ogudaktig" / Psalm 37:35-40 "Jag haver sett en ogudaktig" [Psalm no. 37, verses 35-40, according to the King James Version ("I have seen the wicked")]

HRV 870

[1. Rec.] Jag hafver sett en ogudaktig
[2. Aria] Blif from, och håll tig [sic] rätt

  • Year of composition: after 1728 (according to Holm)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Book of Psalms 37:35-40 (Old Testament)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont.

Solo voices/choir

soprano

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:77c

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

[1. Rec.] (no tempo marking) (C major) 4/4 (C)
[2. Aria] (no tempo marking) E-flat major alla breve


Work comment

Authenticated work (according to Holm)


Libretto/text

[1. Rec.] Jag hafver sett en ogudaktig.
then [sic] var fast väldig och utbredde sig

[2. Aria] Blif from, och håll tig [sic] rätt:
ty slikom skal thet på sidstone [sic] väl väl gå