Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. CXI. "jag [sic] tackar Herranom af allo hierta" / Psalm 111 "Jag tackar Herranom av allo hjärta"

HRV 875

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and ensemble
  • Text author: Psaltaren 111:1-4 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

str, (cont)

Solo voices/choir

bas

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:68a/67a/71, Ro:77b)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:77c

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

(tempobeteckning saknas) C-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

jag [sic] tackar Herranom af allo hierta [sic]
uti the fromas [sic] råd