Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. CXLV. "jag [sic] vil uphöja Tig, min Gud" / Psalm 145 "Jag vill upphöja dig, min Gud" [Psalm no. 145, according to the King James Version ("I will extol thee, my God")]

HRV 878

[1.] jag [sic] vil uphöja Tig, min Gud, Tu Konung
[2.] Nådelig och barmhertig är Herren
[3.] Titt [sic] rike är et evigt rike

  • Year of composition: after 1728 (according to Holm)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Book of Psalms no. 145 (Old Testament)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont. (no figures); with "si suona" elements

Solo voices/choir

soprano

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:77c, Ro:78c

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

[1.] Vivace - Adagio A major 4/4 (C)
[2.] (no tempo marking) B minor 4/4 (C)
[3.] (no tempo marking) E major 3/8


Work comment

Authenticated work (according to Holm)


Libretto/text

[1.] jag [sic] vil uphöja Tig, min Gud, Tu Konung;
och Titt [sic] namn lofva altid och förutan ända

[2.] Nådelig och barmhertig är Herren
tålig och af stor godhet 

[3.] Titt rike är et evigt rike;
och Titt herradöme varar förutan ända