Johan Helmich Roman (1694-1758)

[Psalm 21] "Konungen hoppas uppå herran" / [Psalm 21] "Konungen hoppas uppå Herren"

HRV 883

  • Year of composition: ca 1727/1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and ensemble
  • Text author: Psaltaren 21:8 (Gamla Testamentet); [Holm anger Psaltaren 21:8, men i 1917 års översättning motsvaras texten närmast av Psaltaren 21:7]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

str (cont)

Solo voices/choir

sopran

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:68a/67a/71

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

(tempobeteckning saknas) F-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

Det är enligt Holm möjligt att sången utgör mellandel till "Önsker Jerusalem lycko" (HRV 513)


Libretto/text

Primär text:
Konungen hoppas uppå herran [sic]
och skall genom ... högsta godhet fast blifwa [sic]

Senare tillagd parallelltext:
Christus för oss i dag upstånden [sic] är
och har öppnat oss liffens dör [sic]