Johan Helmich Roman (1694-1758)

[Psalm 21] "Konungen hoppas uppå herran" / [Psalm 21] "Konungen hoppas uppå Herren" [Psalm no. 21, verse 7 "For the king trusteth in the Lord", according to the King James Version]

HRV 883

  • Year of composition: about 1727/1728 (according to Holm)
  • Work category: Voice and ensemble
  • Text author: Book of Psalms 21:[7]8 (Old Testament)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

str (cont.)

Solo voices/choir

soprano

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:68a/67a/71

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

(no tempo marking) F major 4/4 (C)


Work comment

Authenticated work (according to Holm, who also states that the song may constitute a middle section of "Önsker Jerusalem lycko" [HRV 513])


Libretto/text

Primär text:
Konungen hoppas uppå herran [sic]
och skall genom ... högsta godhet fast blifwa [sic]

Senare tillagd parallelltext:
Christus för oss i dag upstånden [sic] är
och har öppnat oss liffens dör [sic]