Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 93. "Kung är HErren oc [sic] härliga prydd" / Psalm 93 "Kung är Herren och härliga prydd"

HRV 884

  • Year of composition: ca 1750? efter 1728? (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Anders Nicander (hexameterparafras över Psaltaren 93 [Gamla Testamentet])
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:78c

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Non presto D-dur 3/8


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Kung är HErren oc [sic; och] härliga prydd
med oändelig höghet prydd med styrko och magt [sic]