Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. CXXXV. "Lät Jord titt Lof med Sång upgå" / Psalm 135 "Lät [Låt] jord ditt lov med sång uppgå"

HRV 889

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Thore Odhelius (parafras över Psaltaren 135 [Gamla Testamentet])
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrift finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Wenster Ä:2)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:77c, Ro:78c

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Vivace e-moll 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Lät Jord titt [sic] Lov med sång upgå
titt Lof til Gud upgå i Himlens högd [sic]