Johan Helmich Roman (1694-1758)

Poesien af Jacob Frese. "Min Andakt skynda dig" / Poesin av Jacob Frese. "Min andakt skynda dig"

HRV 893

  • Year of composition: 1716? ca 1727/1728? (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Jacob Frese ("Våhrbetraktelser, Åhr 1716 den 20 maj" ur "Andelige dikter")
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrift finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:84, Ro:78b, Ro:85

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Vivace A-dur 2/4


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

Texten förekommer även som vers 3 i "Mitt hjerta rörs af frögd" [HRV 897]


Libretto/text

Min Andakt skynda dig;
Men trottna [sic] ej på vägen