Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 94. "Märker dock, i galne bland folket" / Psalm 94 "Märker dock, i galne bland folket" [Psalm no. 94, according to the King James Version ("Understand, ye brutish among the people")]

HRV 898

[1. Rec.] Märker dock, i galne bland folket
[2. Aria] Then ther [sic] örat planterat hafver
[3. Aria] Säll är then [sic], som Tu [sic], Herre tuktar

  • Year of composition: after 1728 (according to Holm)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Book of Psalms 94:8, 9-11, 12-15 (Old Testament)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont. (no figures)

Solo voices/choir

soprano

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:77c, Ro:78c

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

[1. Rec.] (no tempo marking) C major 4/4 (C)
[2. Aria] Adagio C major 4/4 (C)
[3. Aria] Lento E minor 3/8


Work comment

Authenticated work (according to Holm)


Libretto/text

[1. Rec.] Märker dock, i galne bland folket;
och i [sic] dårar, när viljen i vise varda? 

[2. Aria] Then ther [sic] örat planterat hafver,
skulle Han icke höra? 

[3. Aria] Säll är then [sic], som Tu [sic], Herre tuktar;
och lärer läer honom genom Tin Lag