Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 33 "Sjunger af inliga frödg" / Psalm 33 "Sjunger av innliga fröjd" [Psalm no. 33, according to the King James Version ("Rejoice in the Lord")]

HRV 917

[1. Aria] Sjunger af inliga frögd [sic]
[2. Rec.] HErren [sic] af himmelen hög
[3. Aria?] Ej med väldiga magt [sic]
[4. Aria] Herrans [sic] öga är fäst
[5. Aria] Vår Siäl, vår uttröttade Siäl [sic]

  • Year of composition: 1757
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Anders Nicander (hexameter paraphrase of Book of Psalms no. 33 [Old Testament])
  • Duration: Approx. 5-10 min

Instrumentation

cont.

Solo voices/choir

soprano

Location for score and part material

Handwritten copy can be found at the Lund University library (Wenster Ä:2)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:78c

Literature

- Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)
- Bengtsson, Ingmar, "Äkthetsproblem och en vitter tullkontrollör". I: Festskrift för Jens Peter Larsen. Köpenhamn (1972)
- Bengtsson, Britta och Helenius-Öberg, Eva: "Med Maria valt det bästa. Kring ett nyfunnet Romanbrev". STM 72 (1990) pp. 85-89

Description of work

[1. Aria] Vivace B-flat major 4/4 (C)
[2. Rec.] (no tempo marking) G minor 4/4 (C)
[3. Aria?] (no tempo marking) E-flat major 2/4
[4. Aria] Lento G minor 3/8
[5. Aria] come alla breve - adagio B-flat major alla breve


Work comment

Authenticated work (according to I. Bengtsson and Holm)


Libretto/text

[1. Aria] Sjunger af inliga frögd [sic]
I Guds rättfärdiga Siälar! [sic] 

[2. Rec.] HErren [sic] af himmelen hög
såg ned på mänskliga slägtet [sic] 

[3. Aria?] Ej med väldiga magt [sic]
en Konung frälses i Striden 

[4. Aria] Herrans [sic] öga är fäst
på de Gudfruktigas Siälar

[5. Aria] Vår Siäl, vår uttröttade Siäl
förbidar troligen Herran