Johan Helmich Roman (1694-1758)

Poesien af Jacob Frese. "Hvad tänken I" / Poesin av Jacob Frese. "Vad tänken I"

HRV 937

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Jacob Frese ("Lyckans sällsamma lopp" ur 'Andelige dikter')
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b) och Uppsala Universitetsbibliotek (2 ex: hs. 76:2:8, hs. 76:2:9a)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:84, Ro:78b

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Andante Ess-dur 2/4


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Hvad tänken I, som icke vid Er tråttas [sic],
som icke vid Er tråttas,
At [sic], jämte mig, med hårda Ödet bråttas
med hårda Ödet bråttas [sic]