Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 119. 88. "Vederkveck mig genom tina nåd" / Psalm 119:88 "Vederkvick mig genom dina nåd"

HRV 940

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Psaltaren 119:88-96 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

vn, cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

bas

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78a, Ro:81)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:79

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Staccato e Poco Allegro B-dur 12/8


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Vederkveck [sic] mig genom tina nåd [sic]
at jag må hålla tins muns vitnesbyrd [sic]