Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 34. 13. 14. 15. "Hvilken är then som et godt lefvande begärar" / Psalm 34:13-15 "Vilken är den som ett gott levvande begärer"

HRV 943

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Psaltaren 34:13-15 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter av versionen i Ess-dur finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78a, Ro:78b, Ro:82) och Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5); versionen i C-dur finns i manuskript hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:77b, Ro:85)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: i Ess-dur: Ro:79, Ro:78b

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Vivace - Adagio - Vivace Ess-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Hvilken är then som et godt lefvande begärar [sic]
och gierna [sic] goda dagar många dagar hade