Johan Helmich Roman (1694-1758)

Poesien af Herr D: Lénberg. "Hvilken är som trädet fäller" / Poesin av Herr D. Leenberg. "Vilken är som trädet fäller"

HRV 944

  • Year of composition: tidigast 1734 [om man utgår ifrån texten]; efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Axel Daniel Leenberg (ur "Drama" [1734])
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b), Kalmar Museum (Svebilii visbok [1756]) och Uppsala Universitetsbibliotek (2 ex: hs. 76:2:11, hs. 76:2:20)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:84

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Moderato F-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Hvilken [sic] är som trädet fäller
för en gren som vissnad blifver [sic]?