Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 12. v. 2. "Hielp Herre the helige äro förminskade" / Psalm 12:2 "Hjälp Herre de heliga äro förminskade"

HRV 505

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm)
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Text author: Psaltaren 12:2 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont / str

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Location for score and part material

Avskrift finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Engelhardt 624)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:68a/67a/71

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Largo E-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

Sist i autografen har Roman skrivit 'GvL.' (Gud vare Lof [Lov])


Libretto/text

Hielp Herre the [sic] helige äro förminskade
och the trogne äro få