Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 117 "Lofver Herran alla hedningar" / Psalm 117 "Lover Herren alla hedningar"

HRV 507

[1.] Lofver Herran alle Hedningar
[2.] Såsom thet [sic] varit hafver

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm)
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Text author: [1.] Psaltaren 117:1-2 (Gamla Testamentet) m m
    [2.] Liturgisk text (del ur Gloria Patri [Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande] ?)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont / str

Solo voices/choir

S.A.T.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:68a/67a/71

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

[1.] Vivace F-dur 4/4 (C)
[2.] Largo d-moll - B-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

Sist i autografen har Roman skrivit 'GvL.' (Gud vare Lof [Lov])


Libretto/text

[1.] Lofver Lofver Herran alle Hedningar
priser honom priser alle Hedningar

[2.] Såsom thet [sic] varit hafver
af begynnelsen nu och altid [sic]