Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 112. "Säll är then [sic] som Herran fruktar" / Psalm 112 "Säll är den som Herren fruktar"

HRV 510

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Text author: Psaltaren 112 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont / str

Solo voices/choir

S.A.T.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:68a/67a/71

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Vivace - non tanto vivace - Vivace A-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

Sist i autografen har Roman skrivit 'GvL.' (Gud vare Lof [Lov])


Libretto/text

Säll Säll Säll är then [sic]
som Herran fruktar