Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Statt up du trogna folck" [Cantata Afsungen då Hennes Kongl. May:tz Wår Allernådigste Drottning Ulricæ Eleonoræ Hugneliga Födelse-Dag Fijrades i Stockholm den 23 Januarii 1727 (sic)] / "Statt upp du trogna folk" (Kantat till drottning Ulrika Eleonoras födelsedag den 23 januari 1727) [Cantata for the birthday of Swedish Queen Ulrika Eleonora on 23 January, 1727]

HRV 604

[1. Recitative] Statt up du trogna folck (soprano)
[2.] Aria. Sälla dag som hela Swerge [sic] gläder (soprano)
[3. Recitative] Ja kom o skiöna dag (soprano)
[4. Aria] Stora drottning Swerges ära (soprano)
[5. Recitative] Men hwem är wärdig nog (soprano)
[6. Aria] Tag milda drottning wärdigt an (soprano)
[7. Recitative] Ack Himmel hör! (soprano)
[8. Duet] Ewigt skall ditt Minne grönska (soprano, bass)

  • Year of composition: 1727
  • Work category: Voices and ensemble
  • Text author: "La Poesia del Signor Neresius 1727" (according to the autograph; according to Holm it may refer to Joakim [Joachim] Neresius, knighted [von] Nerés)
  • Duration: Approx. 15-20 min

Instrumentation

cont / str

Solo voices/choir

solo voices: soprano, bass

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:5

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

[1. Recitative] (no tempo marking) (no fixed key signature) 4/4 (C)
[2.] Aria. tempo giusto [sic] A minor 4/4 (C)
[3. Recitative] (no tempo marking) (no fixed key signature) 4/4 (C)
[4. Aria] Larghetto E major 3/8
[5. Recitative] (no tempo marking) (no fixed key signature) 4/4 (C)
[6. Aria] Andante G major 4/4 (C)
[7. Recitative] (no tempo marking) (no fixet key signature) 4/4 (C)
[8. Duet] (no tempo marking) C major 3/8


Work comment

Authenticated work (according to Holm)

[Movement no. 1] Statt up du trogna folck exists in two versions, one short and one long.


Libretto/text

[1. Recitative] Statt up du trogna folck
som wet med wÿrdnad [sic] skatta (soprano)

[2.] Aria. Sälla dag som hela Swerge [sic] gläder (soprano)

[3. Recitative] Ja kom o skiöna dag
den himlen har utwalt (soprano)

[4. Aria] Stora drottning Swerges ära [ändrat från 'heder']
du äst wärdig (soprano)

[5. Recitative] Men hwem är wärdig nog
dit dÿra lof at rätt utbreda (soprano)

[6. Aria] Tag milda drottning wärdigt an
hwad dig wår wÿrdnad offra kan (soprano)

[7. Recitative] Ack Himmel hör!
Och lät oss aldrig sakna här på jorden (soprano)

[8. Duet] Ewigt skall ditt Minne grönska
och du steds [sic; städse] (soprano, bass)