Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Befalla Herranom tin väg" / "Befalla Herranom din väg" [sopran, bas samt instrumental inledning]

HRV 700

  • Year of composition: datering osäker (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voices and other instruments
  • Text author: Psaltaren 37:5 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

soloröster: sopran, bas

Location for score and part material

Manuskript finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:81)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:97(19) [ej komplett]

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

[Instrumental inledning] (tempobeteckning saknas) A-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

Sången finns även i en version utan instrumental inledning för sopran, alt och obesiffrad continuo liksom en med instrumental inledning för sopran, alt, bas och stråkar; se vidare separata registeringar av de versionerna)


Libretto/text

Befalla Herranom tin [sic] väg (sopran)
och hoppas på honom (bas)
Han skal väl gjörat [sic] (båda)