Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 89. 9. "Herre Gud Zebaoth" / Psalm 89:9 "Herre Gud Sebaot"

HRV 702

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voices and other instruments
  • Text author: Psaltaren 89:9, 10-11, 12-15, 16-17, 18-19 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

soloröster: sopran, bas

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:80, Ro:82) samt sats 4 separat (Ro:78b)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:79

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

[1.] (tempobeteckning saknas) Ess-dur 3/4
[2.] (tempobeteckning saknas) Ess-dur 3/4
[3.] (tempobeteckning saknas) Ass-dur 4/4 (C)
[4.] (tempobeteckning saknas) b-moll 3/4
[5.] Vivace Ess-dur 3/4


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1.] Herre Gud Zebaoth
ho [sic] är såsom en mäktig Herre

[2.] Tu råder öfver hafvet
thet [sic] stormande hafvet

[3.] Himmel och jord äro tin:
Tu hafver grundat jordens krets

[4.] Väl är the folke [sic] som frögdas kan
Herre, the skola vandra för tit ansiktes lius [sic]

[5.] Ty tu äst [sic] theras starkelse
berömelse [sic] och genom tina nåde