Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 111. "Jag tackar Herranom af allo hierta" / Psalm 111 "Jag tackar Herranom av allo hjärta"

HRV 705

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voices and other instruments
  • Text author: Psaltaren 111 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont

Solo voices/choir

soloröster: sopran, alt

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78a, Ro:77a, Ro:80, Ro:82)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:77c

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

(tempobeteckning saknas) h-moll 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Jag tackar Herranom af allo hierta [sic]
uti the fromas [sic] råd och i församlingarne