Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 24. "Jorden är Herrans" / Psalm 24 "Jorden är Herrens" alla Corelli [sopran, bas]

HRV 708

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voices and other instruments
  • Text author: Psaltaren 24:1-5 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont

Solo voices/choir

soloröster: sopran, tenor

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:80 och Ro:81 [2 partitur])

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:79

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Grave - andante e-moll 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

Sången finns även för sopran, tenor, bas, stråkar och continuo. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Jorden är Herrans
Jorden är Herrans
och hvad ther [sic] uti är